ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19

V pondělí 3.9. 2018.

Schůzka pro rodiče v úterý 11.9.2018 od 15,00hod. v tělocvičně mateřské školy.

Seznámení se změnami a průběhem školního roku 2018/2019

ANGLICKÝ JAZYK

Výuka anglického jazyka probíhá v naší mateřské škole 2x týdně. Vede ji zkušená lektorka angličtiny p. Kateřina Harvey Smetanová.

MUZIKOTERAPIE

Děti s hudebním nadáním a zájmem o sborový zpěv a muzicírování se scházejí každou středu od 9,30 hodin v tělocvičně MŠ s paní učitelkou Ilonou Mejsnarovou. Zde zpívají oblíbené lidové i umělé písničky s doprovodem na klavír, dětské rytmické nástroje i na tělo. Seznamují se se základy správného dýchání a hlasové techniky.