VELIKONOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

V úterý 27.2.2018 v 8.00 hodin přijde děti vyfotit p. Lucie Blažková na velikonoční pohlednice. Vhodné je světlé oblečení.

MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MŠ

Masopustní karneval proběhne ve čtvrtek 22.2.2018 v dopoledních hodinách v tělocvičně MŠ. Pro děti jsou připraveny soutěže a malé odměny. Společně si také zatančí a ohodnotí své masky. Těšíme se, že děti prožijí veselé dopoledne.

ANGLICKÝ JAZYK

Výuka anglického jazyka probíhá v naší mateřské škole 2x týdně. Vede ji zkušená lektorka angličtiny p. Kateřina Harvey Smetanová.

MUZIKOTERAPIE

Děti s hudebním nadáním a zájmem o sborový zpěv a muzicírování se scházejí každou středu od 9,30 hodin v tělocvičně MŠ s paní učitelkou Ilonou Mejsnarovou. Zde zpívají oblíbené lidové i umělé písničky s doprovodem na klavír, dětské rytmické nástroje i na tělo. Seznamují se se základy správného dýchání a hlasové techniky.