UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ PRÁZDNIN

Přejeme všem dětem a rodičům krásné a pohodové prázdniny 😀 Mateřská škola bude uzavřena v době od 17.7. do 18.8.2017. Provoz MŠ bude zahájen 21.8.2017.

ŠKOLNÍ ROK 2017/18 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 4.9.2017.

FOTBALOVÝ TURNAJ MŠ

Uskuteční se ve čtvrtek 22.6. v 9,00 hodin na novém fotbalovém stadionu ve Vejsplachách.Turnaje se zúčastní přihlášené děti a ostatní děti ze tříd Veverek a Medvíďat zde budou jako fandící diváci.

DENTÁLNÍ HYGIENA

V pondělí 12.6. od 9,00 hodin proběhne v naší MŠ školení v oblasti dentální hygieny, které dětem zprostředkuje budoucí stomatoložka Karolína Kebrlová.

PŘIJETÍ DĚTÍ NA PRÁZDNINY

Informace pro rodiče, kteří podali žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v měsíci červenci a srpnu (děti z jiných mateřských škol ve Vrchlabí)

Všechny podané žádosti byly vyřízeny kladně. Všechny děti byly přijaty.

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE A STŘEDISKA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Děti ze třídy „Veverek“ a „Medvíďat“ společně navštíví v úterý 6.6. stanici hasičů a záchranářů. Uvidí zde nové prostory, které hasiči a záchranáři obývají, jakou techniku při své práci používají, vyzkouší si, jak se drží hadice, prohlédnou si hasičská a záchranářská vozidla aj. Odchod z MŠ v 9,00 hodin.

AKCE MEDVÍĎAT

NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V úterý 30.5. v 10,00 hod. půjdou děti navštívit 1. třídu a družinu Základní školy (pouze děti, které po prázdninách nastoupí do ZŠ)

 

TURISTICKÝ VÝLET NA LETIŠTĚ

V úterý 13.6. jdou na letiště, kde si prohlédnou letadla v hangáru. Odchod v 8.00 hod. z MŠ, s sebou si děti vezmou batůžky s pláštěnkou, pitím, malou dobrůtkou, kapesníkem. Svačina bude ze školky.

 

ROZLOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU

Ve čtvrtek 15.6. dopoledne se děti budou loučit s MŠ. Se svými učitelkami navštíví restauraci, kde si pochutnají na poháru. Ve své třídě v mateřské škole si pak uspořádají malou slavnost s dárkem.

 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE NA HŘIŠTI DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH

V pondělí 19.6. od 9,30 hod. je pro děti připraveno sportovní dopoledne: budou soutěžit v hodu tenisovým míčkem do dálky, v běhu na 20 m, skoku do dálky….

 

VÝSTAVA „KRKONOŠE OČIMA DĚTÍ“

Medvíďata také navštíví výstavu výtvarných prací v KCEV Krtek.

 

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Oznámení rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Vrchlabí, Labská 338

na školní rok 2017/2018

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165. odst 2 zákona č. 561/2004 Sb,. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 22.6.2017 v 15.00hod. v mateřské škole.

Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel

1.

Přijat/a

2.

Přijat/a

3.

Přijat/a

5.

Přijat/a

6.

Přijat/a

7.

Přijat/a

8.

Přijat/a

9.

Přijat/a

11.

Přijat/a

12.

Přijat/a

13.

Přijat/a

14.

Přijat/a

15.

Přijat/a

17.

Přijat/a

18.

Přijat/a

20.

Přijat/a

21.

Přijat/a

23.

Přijat/a

25.

Přijat/a

26.

Přijat/a

27.

Přijat/a

29.

Přijat/a

30.

Přijat/a

Ve Vrchlabí 26.5.2017 Miroslava Jebavá

ředitelka MŠ

PĚŠÍ VÝLET ZAJÍČKŮ A VEVEREK

V pátek 26.5. v 8,30 hodin půjdou děti ze 2. a 3. třídy na turistickou vycházku k oboře s daňky. S sebou budou potřebovat do batůžku: pláštěnku, pití v lahvičce, kapesníky a malou dobrůtku. Svačinu dětem připraví paní kuchařky:-)

DEN DĚTÍ NA BENECKU

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 pojedou děti a učitelky naší mateřské školy na Benecko oslavit Mezinárodní den dětí. Zde si projdou tzv. „Lesní stezku“ a poté si pohrají na dětském hřišti.

Odjíždíme v 8,00 hodin od MŠ. S sebou dětem připravte do batůžku pláštěnku, pití v lahvičce, kapesník a malou dobrůtku. Svačinu děti dostanou od paní kuchařky. Návrat do MŠ po 12,00 hod.

BESÍDKA KE DNI MATEK

Srdečně Vás zveme na besídku u příležitosti Dne matek, která se koná:

MEDVÍĎATA – ve středu 17. 5. 2017 v 15,00 hodin v tělocvičně MŠ

VEVERKY A ZAJÍČCI: ve čtvrtek 18. 5. v 15,00 hodin

Na obou besídkách zazpívá pěvecký kroužek vedený p. uč. Mejsnarovou.