Základní informace o mateřské škole

Oficiální název: Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Ředitelka MŠ: Miroslava Jebavá

Adresa: Mateřská škola, Labská 338, Vrchlabí 543 01

E-mail: msvrchlabi.labska@seznam.cz

www stránky: msvrchlabi.cz

Telefon: 499 421 637,  mobil: 731 745 184

IČO: 71005951

Bankovní spojení: ČSOB – č. účtu 181998761/0300

MŠ sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

Zřizovatel : Město Vrchlabí

Adresa: Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Stažení přihlášky do MŠ


    Provozní doba MŠ: 6,30 – 16,30                   Počet tříd: 3 třídy


O děti se starají

ředitelka : Miroslava Jebavá – SpgŠ, defektologie

zástupkyně: Ivana Votrubcová – Gymnázium, SpgŠ

učitelka: Ilona Mejsnarová – SpgŠ

učitelka: Drahuše Pašková – SpgŠ, logopedický kurz

učitelka: Jana Dejmková – SpgŠ

provozní ŠJ: Hana Klímová – Střední ekonomická škola

ved. kuchařka: Libuše Koptíková – vyučena v oboru

pomocná kuchařka: Vendula Brothánková – střední škola s maturitou

školnice: Leona Goldmannová – vyučena v oboru

topič: Jiří Koptík – vyučen v oboru

Platby

2017/2018

Způsob platby: měsíčním trvalým příkazem na účet mateřské školy nebo v hotovosti u provozní školní jídelny (pouze výjimečně)

Číslo účtu: ČSOB – 181998761/0300

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

Školné: 380,00/měsíc

Děti, které dosáhnou pátého roku věku se od následujícího školního roku vzdělávají v mateřské škole bezúplatně a také děti, jejichž zákonní zástupci požádají a doloží důvody k prominutí úplaty (sociální znevýhodnění, zdravotní postižení)

Stravné

děti do 6 let

dopolední svačina       6,00 Kč

oběd                         17,00 Kč

odpolední svačina       6,00 Kč

celkem: 29,00 Kč

děti, které dovrší ve školním roce 2017/2018 7 let  (děti s OŠD)

dopolední svačina       7,00 Kč

oběd                         20,00 Kč

odpolední svačina       7,00 Kč

celkem: 34,00 Kč

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 20.předchozího měsíce, v němž bude dítě stravu odebírat. Školné do 15. stávajícího měsíce.

Přeplatky a nedoplatky rodiče zjistí na nástěnce v šatně pod číslem dítěte nebo se mohou informovat u provozní ŠJ každou středu od 12 – 16 hod v kanceláři ŠJ. (boční vchod do budovy mateřské školy – z hlavní ulice)

Děti je možné odhlásit nejpozději do 7.30hod. na telefoním čísle MŠ, SMS zprávou na mobilní telefon nebo emailem, ale nejpozději předchozí den nepřítomnosti.

Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout v 11,00hod. ve ŠJ (pouze 1. den)

Podrobnější informace u provozní ŠJ paní Klímové nebo telefonicky na čísle: 499 421 637

 

JÍDELNÍ LÍSTEK MŠ

Označování alergenů v jídle

 

ms-labska-jidelni-listek