PLAVÁNÍ MEDVÍĎAT

Ve středu 11.9.2019 začíná předškolákům z třídy „Medvíďat“ plavecký výcvik – celkem 10 lekcí. Bližší informace budou vyvěšeny v šatně na nástěnce 3. třídy.

SCHŮZKA S RODIČI

Zveme všechny rodiče na informační schůzku, která se koná ve čtvrtek 5.9. v 15,30 hodin v MŠ.

DIVADLO V MŠ

Hudební pohádka „ZPÍVAJÍCÍ KOŤATA:“ se hraje pro děti v úterý 17.9. v 10,30 hodin v tělocvičně mateřské školy.

ANGLICKÝ JAZYK

Výuka anglického jazyka probíhá v naší mateřské škole 2x týdně. Vede ji zkušená lektorka angličtiny p. Kateřina Harvey Smetanová.

MUZIKOTERAPIE

Děti s hudebním nadáním a zájmem o sborový zpěv a muzicírování se scházejí každou středu od 9,30 hodin v tělocvičně MŠ s paní učitelkou Ilonou Mejsnarovou. Zde zpívají oblíbené lidové i umělé písničky s doprovodem na klavír, dětské rytmické nástroje i na tělo. Seznamují se se základy správného dýchání a hlasové techniky.