ŠKOLNÍ VÝLET

Ve čtvrtek 24.5. v 8 hodin pojedeme na výlet do Hostinného. Děti si zde projdou tzv. Mravenčí stezku dlouhou 2,5 km. S sebou jim dejte: batůžek, pláštěnku, pití v lahvičce (ne v krabičce s brčkem), dobrůtku. Svačina bude z MŠ. Návrat mezi 12 – 13 hod.

ZÁVĚREČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ

Ve středu 23.5. od 9 hod. proběhne na zahradě MŠ fotografování. Děti přijde vyfotit paní Lucie Blažková.

DIVADLO V MŠ

V úterý 22.5. do naší školky přijede divadelní společnost s pohádkou „Šípková Růženka.“ Začátek bude v 10 hodin.

BESÍDKA KE DNI MATEK

ZVEME MAMINKY NA BESÍDKU DO MŠ 🙂

ZAJÍČCI a VEVERKY – středa 16.5. od 15,00 hod., MEDVÍĎATA – čtvrtek 17.5. od 15,00 hodin.

Na obou besídkách vystoupí děti z pěveckého kroužku.

ZÁPIS DO MŠ

Zápis dětí do naší mateřské školy se koná ve dnech 9.5. a 10.5.2018.

Středa 9.5.: 9 – 12 hodin, čtvrtek 10.5.: 13 – 16 hodin. Rodiče, přineste s sebou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz, rodný list dítěte.

ANGLICKÝ JAZYK

Výuka anglického jazyka probíhá v naší mateřské škole 2x týdně. Vede ji zkušená lektorka angličtiny p. Kateřina Harvey Smetanová.

MUZIKOTERAPIE

Děti s hudebním nadáním a zájmem o sborový zpěv a muzicírování se scházejí každou středu od 9,30 hodin v tělocvičně MŠ s paní učitelkou Ilonou Mejsnarovou. Zde zpívají oblíbené lidové i umělé písničky s doprovodem na klavír, dětské rytmické nástroje i na tělo. Seznamují se se základy správného dýchání a hlasové techniky.