UZAVŘENÍ MŠ

Mateřská škola je uzavřena do 17.7.2020.

Znovuotevření mateřské školy bude od 20.7.2020 do 7.8.2020.

Další uzavření MŠ bude od 10.8. do 21.8.2020.

Uzavření MŠ o letních prázdninách: 5 týdnů.

Informace o znovuotevření MŠ od 11.5.2020

Informace o znovuotevření MŠ od 11.5.2020

Po dohodě se zřizovatelem mateřská škola opět zahájí provoz od pondělí 11.5.2020. Obecné informace o znovuotevření mateřských škol naleznete na stránkách města Vrchlabí.

Pravidla pro otevření mateřské školy Vrchlabí, Labská 338:

Mateřská škola bude otevřena od 6,30 do 16,00hod. Do mateřské školy budou přijímány pouze nahlášené děti. Je nutné zachovávat obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními:

  • V budově se zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu (předávání, vyzvedávání dítěte)

Organizace příchodu do MŠ:

  • Do budovy vcházejte, jednotlivě (jeden dospělý + dítě/děti-sourozenci),

  • Zazvoňte na zajíčky a vyčkejte příchodu učitelky – následně se budete řídit jejími pokyny 

  • Přivádějte dítě v oblečení, ve kterém si bude hrát na školní zahradě

  • Převlékněte dítě do oblečení pro hru ve třídě

  • Dítě předáte učitelce a opouštíte šatnu

Nedávejte dětem do mateřské školy žádné hračky, ani na odpočinek.

Žádáme rodiče, aby děti přiváděli nejpozději do 8,30 hod. Následně proběhne dezinfekce šatny a budova bude uzamčena.

Odvádění dětí:

  • Po obědě si děti již připravené k odchodu vyzvednete na školní zahradě, kde na vás budou s paní učitelkou čekat od 12,00hod do 12,30hod. Do budovy již nevcházíte.

  • Ostatní děti, které zůstávají do odpoledne odchází s rodiči také ze zahrady.

V případě nepříznivého počasí organizace odchodu z MŠ je totožná s organizací při příchodu do MŠ

Upozorňuji, že do mateřské školy mohou přicházet pouze děti zdravé, bez příznaků infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, rýma a dalších příznaků akutní infekce)

Milí rodiče, jsme rádi, že můžeme opět vaše děti přivítat v mateřské škole. Otevření je spojeno s mnoha opatřeními, která možná způsobí komplikace. Proto vás žádám o trpělivost a ohleduplnost.

Pobyt dětí v mateřské škole zkraťte na nezbytně nutnou dobu. Myslím, že vše společnými silami zvládneme ke spokojenosti nás všech.

PŘÍLOHA: čestné prohlášení COVID-19

OTEVŘENÍ MŠ

Mateřská škola opět zahajuje provoz od 11.5.2020. Snažíme se vše připravit pro bezproblémový a bezpečný začátek. Z těchto důvodů je nutná vaše spolupráce. Do 6.5.2020 podejte prosím zprávu o docházce či nedocházce vašich dětí do mateřské školy na emailovou adresu školy msvrchlabi.labska@seznam.cz nebo SMS na tel. č. 731 745 184 (jídelna), 732 372 871 (ředitelka MŠ). Vaše zpráva je důležitá pro zajištění bezpečnostních podmínek pro vaše děti a naplánování stravování. Pokud je to ve vašich silách, předejte prosím informace i ostatním rodičům, kteří nesledují stránky MŠ pravidelně. Děkuji Jebavá M.

Milé děti a rodiče, i na měsíc květen pro vás paní učitelky připravily několik nápadů pro společné aktivity. Opět vše najdete ve fotogalerii.

Přeji vám příjemně prožité společné chvíle a všem maminkám k jejich svátku hodně zdraví, štěstí a radosti nejen z dětí, ale i z každého prožitého dne. Jebavá M. – řed. MŠ

Školné za měsíc duben se z důvodu uzavření MŠ na celý měsíc nehradí.

Milé děti a rodiče, protože na vás myslíme i v této komplikované době, připravili jsme pro vás několik nápadů pro společné činnosti a pobavení. Pokud budete mít zájem vše najdete ve fotogalerii. Oceníme, když budeme mít od vás zpětnou vazbu. Můžete nám napsat na email MŠ nebo svůj postřeh vložte do návštěvní knihy zde.

Přeji vám krásné Velikonoce, prožité ve zdraví a pohodě. Jebavá M. – řed. MŠ

 

Po dohodě se zřizovatelem bude Mateřská škola uzavřena od pondělí 23. 3. 2020 až do odvolání.  Z důvodu odhlášení všech dětí.

Žádáme rodiče, aby sledovali stránky školy, kde budou průběžně doplňovány informace o opětovném zahájení provozu.

Pokud někdo z rodičů bude mít zájem o vyplnění Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy je možné napsat požadavek na emailovou adresu MŠ msvrchlabi.labska@seznam.cz. Žádost vám bude vystavena. Vyzvednutí po dohodě.

Případné dotazy zodpovíme na tel č. 732 372 871 od 9,00 – 12,00hod.

Školné za měsíc březen se z důvodu uzavření MŠ snižuje na 293Kč.