DRUHÉ VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

V pátek 23.11.2018 od 9,00 bude fotografování dětí v tělocvičně MŠ – ateliér Mendřický. Podle zájmu zapisujte své děti na nástěnce v šatně.

BRUSLENÍ MEDVÍĎAT

Od 19.11.2018 bude zahájeno bruslení Medvíďat na Zimním stadionu ve Vrchlabí. Začátek v 10,00 hodin.

PŘEDNÁŠKA KRNAP

Ve středu 14.11.2018 navštíví děti 3. třídy Medvíďata paní Kamila Nývltová z oddělení Ekologické výchovy Krnapu.Téma přednášky:„Letem světem od zimy do zimy“

KERAMIKA V DDM PELÍŠEK

V úterý 13.11.2018 dopoledne půjdou „VEVERKY“ i „MEDVÍĎATA“ se svými učitelkami tvořit z keramické hlíny do Domu dětí Pelíšek. Připravte jim starší oblečení.

PRVNÍ VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

8.11.2018 od 9 hodin bude děti fotografovat v tělocvičně naší MŠ paní Lucie Blažková. Fotografie si rodiče mohou objednat na nástěnce v šatně.

PLAVÁNÍ MEDVÍĎAT

Plavecký výcvik Medvíďat – 9. a 10. lekce se uskuteční: 7.11. a 21.11.2018. Časy posledních lekcí jsou stejné.

DIVADLO V MŠ

Ve středu 31.10.2018 v 10,15 hodin zahraje dětem divadelní společnost „Ulbrechtová“ v tělocvičně naší mateřské školy představení: „Staré pohádky české.“

ANGLICKÝ JAZYK

Výuka anglického jazyka probíhá v naší mateřské škole 2x týdně. Vede ji zkušená lektorka angličtiny p. Kateřina Harvey Smetanová.

MUZIKOTERAPIE

Děti s hudebním nadáním a zájmem o sborový zpěv a muzicírování se scházejí každou středu od 9,30 hodin v tělocvičně MŠ s paní učitelkou Ilonou Mejsnarovou. Zde zpívají oblíbené lidové i umělé písničky s doprovodem na klavír, dětské rytmické nástroje i na tělo. Seznamují se se základy správného dýchání a hlasové techniky.