VÁNOČNÍ FOTO – BLAŽKOVÁ

V úterý 7.11.2017 v 8,00 hodin přijde do MŠ fotografka Lucie Blažková. Zájemci o foto svého dítěte s vánočním motivem si mohou napsat své požadavky na nástěnce v šatně.

ANGLICKÝ JAZYK

Výuka anglického jazyka probíhá v naší mateřské škole 2x týdně. Vede ji zkušená lektorka angličtiny p. Kateřina Harvey Smetanová.

MUZIKOTERAPIE

Děti s hudebním nadáním a zájmem o sborový zpěv a muzicírování se scházejí každé úterý od 9,30 hodin v tělocvičně MŠ s paní učitelkou Ilonou Mejsnarovou. Zde zpívají oblíbené lidové i umělé písničky s doprovodem na klavír, dětské rytmické nástroje i na tělo. Seznamují se se základy správného dýchání a hlasové techniky.