NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V pátek 22.3.2019 v 10 hodin půjdou děti 3. třídy „Medvíďata“ se svými učitelkami navštívit městskou knihovnu ve Vrchlabí.

Děti 2. třídy „Veverky“ půjdou do knihovny ve stejnou hodinu ve středu 27.3.2019.