NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V pátek 22.3.2019 v 10,00 hodin půjdou děti 3. třídy Medvíďata se svými učitelkami navštívit městskou knihovnu ve Vrchlabí.