Omlouvání nepřítomnosti

Telefonicky

499 421 637

731 745 184

Emailem

pouze plánovaná nepřítomnost
(nejpozději 1 den předem)

msvrchlabi.labska@seznam.cz

Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte:

  • V případě předem známé nepřítomnosti telefonicky na čísle 499 421 637 nebo na emailovou adresu školy a to nejpozději den před plánovanou nepřítomností ve škole do 16:30 hod.
  • Plánovanou nebo předem známou nepřítomnost dítěte v mateřské škole je možné také zapsat do notýsku v šatně (je umístěn pod centrální nástěnkou).
  • Do notýsku v šatně také rodiče nebo zákonní zástupci zapíší, když dítě bude odcházet z mateřské školy po obědě. Neodhlášená odpolední svačina propadá bez nároku na kompenzaci.
  • V případě náhlého onemocnění je možné dítě odhlásit z mateřské školy do 7:30 hod. osobně nebo telefonicky na tel. č. 499 421 637 nebo SMS na mobilní číslo 731 745 184.
  • Dítě plnící povinnou předškolní docházku do MŠ musí být omluveno prokazatelně. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti písemně, telefonicky, osobně nebo na emailové adrese MŠ. Pokud se jedná o plánovanou nepřítomnost delší než jeden týden požádá (telefonicky, osobně nebo emailem) ředitelku školy o uvolnění z docházky do MŠ. Po návratu dítěte do MŠ písemně do omluvného listu potvrdí důvod absence.
r

Vyzvednutí oběda pro odhlášené děti

První den nepřítomnosti, kdy již není možné dítě odhlásit ze stravování, je možné vyzvednout oběd ve školní jídelně do vlastních nádob v době
od 11:00 do 11:15

Aktuálně

Akce únor

14. 3. 8:30 - Fotografování dětí (pan Mendřický)

14. 3. 10:00 - Veverky - Keramika v DDM Pelíšek

15. 3. 10:00 - Medvíďata - Keramika v DDM Pelíšek

16. 3. 9:00 - Fotografování dětí (paní Blažková)

20. 3. 9:00 - Předškoláci - Program KRNAP v MŠ

21. 3. 9:30 - Divadlo v MŠ: O Lesněnce

22. 3. 10:00 - Předškoláci - návštěva Základní školy

23. 3. 10:00 - Předškoláci - Plavání 1/10

29. 3. 9:30 - Medvíďata - návštěva knihovny

30. 3. 10:00 - Veverky - návštěva knihovny

30. 3. 10:00 - Předškoláci - Plavání 2/10

Fotografie naleznete průběžně v galerii.

Týdenní plány pravidelně k nahlédnutí

Milí rodičové,
v sekci Pro rodiče -> Týdenní plán můžete pravidelně nahlížet, jaké činnosti máme v konkrétním týdnu s dětmi naplánované a na co se mohou těšit. Zápis je aktualizován každý týden v pondělí/úterý.