Organizace školního roku
  • Školní rok 2023/2024 začíná v pátek 1. září 2023. Vyučování v ZŠ začíná až v pondělí 4. září 2023 – v pátek v MŠ neprobíhá povinné předškolní vzdělávání. 
  • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 – provoz mateřské školy nebude omezen.
  • Vánoční prázdniny začínají 23. prosince 2023. Provoz v mateřské škole začíná v úterý 2.1.2024.
  • Mateřská škola bude od 27.12.2023 do 29.12.2023 uzavřena.
  • jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.února 2024 – provoz v MŠ nebude omezen.
  • Jarní prázdniny jsou stanoveny od 11. 3. – 17. 3. 2024 – provoz mateřské školy nebude omezen.
  • Velikonoční prázdniny připadnou  na čtvrtek 28. března 2024  – provoz MŠ  nebude omezen.
  • Hlavní prázdniny začínají v pondělí 1. července 2024 a končí v pátek                   30. srpna 2024. Po dobu hlavních prázdnin bude MŠ uzavřena po dobu 5 týdnů: přesný termín uzavření MŠ doplníme.
  • V době prázdnin v ZŠ v mateřské škole neprobíhá povinné předškolní vzdělávání.

 

 

Aktuálně

Akce září

5. 9. 15:00 - Schůzka rodičů

11. 9. 8:30 - Předškoláci - Program KRNAP: Louka plná dětí

13. 9. Předškoláci - fotbalový turnaj

26. 9. 9:30 - Divadlo v MŠ: O drakovi

Fotografie naleznete průběžně v galerii.