Týdenní plán

I. třída

Zajíčci

                  Ahoj děti, pojďte si hrát 

– děti poznávají prostředí mateřské školy a učí se v něm orientovat (třída, toalety, jídelna, tělocvična, ložnice)

– mají svojí značku, své místo

– poznávají nové kamarády a dospělé osoby, které v mateřské škole pracují 

– učíme se říkanky “V naší školce”, zpíváme známé dětské písničky 

– pobyt venku trávíme na zahradě 

II. třída

Veverky

                      Mám nové kamarády

Cíl: rozvíjet komunikativní dovednosti ve skupině 

– učíme se pohybovat bezpečně ve skupině dětí

– zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, zvládat překážky 

– cvičení v tělocvičně, pohybová hra Na barevná auta 

– poslech pohádky Proč maminka Adámka nechce – rozhovory s dětmi o přečteném 

– říkanka Děkuji a prosím, báseň Kamarád

– výtvarná činnost: hra s barvou – hruška, jablko

 

III. třída

Medvíďata

                       Mám nové kamarády

– aktivity podporující sbližování dětí

– dodržování pravidel konverzace

– doprovázíme pohyb zpěvem (hudebně pohybové hry)

– podpora tvořivosti a fantazie u dětí 

Aktuálně

Fotbalový turnaj

Pouze pro předškoláky (Medvíďata): Ve čtvrtek 9. 9. v 9 hodin se koná fotbalový turnaj mateřských škol doplněný o soutěžní stanoviště. Odchod z MŠ v 8 hodin. Svačina bude ze školky, pitný režim též zajištěn.

Schůzka pro rodiče

Informace o schůzce pro rodiče, která se uskuteční dne 7.9. od 16,00 se dozvíte v následujícím článku.

Výsledky přijímacího řízení

Seznam nově přijatých dětí od školního roku 2021/2022 naleznete v článku Výsledky přijímacího řízení