Týdenní plán

I. třída

Zajíčci

27. 6. –  1. 7. 

Těšíme se na prázdniny

– bezpečnost o prázdninách – na co si dát pozor, poznatky od uč. i vlastní poznatky dětí

– letní písničky a opakování básniček 

– vodní hry na zahradě 

II. třída

Veverky

27. 6. – 1. 7. 

Těšíme se na prázdniny, cestujeme

– bezpečnost o prázdninách – poznatky od uč., vlastní poznatky dětí

– pohádka Jak se kluci nedopočítali – počítáme 

– se slonem na vlnách – grafomotorika 

– co budeme dělat o prázdninách

  III. třída

Medvíďata

27. 6. – 1. 7. 

Brzy budu školákem 

– loučíme se se školkou

– vyprávíme si, co plánujeme na prázdniny, jak se těšíme do školy 

– už jsem skoro školák – dodržuji pravidla konverzace (nepřerušuji řeč ostatních) a společenského kontaktu 

– bezpečnost o prázdninách – vlastní poznatky dětí, opakování

– opakování písniček a básniček

– hry s vodou na zahradě 

Aktuálně

Červnové akce

1.6. Den dětí na školní zahradě v dopoledních hodinách

8.6. Společné závěrečné focení na zahradě 9:00

9.6. Školní výlet - odchod z MŠ 8:10 - více zde

14.6. Medvíďata - návštěva 1. třídy ZŠ

16. 6. Veverky - vycházka k rybníku Kačák

20.6. Hudební představení v MŠ - Já jsem muzikant 8:45

20.6. - Po představení - Rozloučení s předškoláky, zahradní slavnost

22.6. Medvíďata - výlet na Strážné (s sebou batoh, pití, mls, kapesníčky)

23.6. Medvíďata - lehkoatletické závody na hřišti manž. Zátopkokých

Fotografie naleznete průběžně v galerii.

Týdenní plány pravidelně k nahlédnutí

Milí rodičové,
v sekci Pro rodiče -> Týdenní plán můžete pravidelně nahlížet, jaké činnosti máme v konkrétním týdnu s dětmi naplánované a na co se mohou těšit. Zápis je aktualizován každý týden v pondělí/úterý.