Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Oznámení rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Vrchlabí, Labská 338 od školního roku 2021/2022

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338.

Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel

1Přijat/a
2Přijat/a
3Přijat/a
5Přijat/a
6Přijat/a
7Přijat/a
8Přijat/a
10Přijat/a
11Přijat/a
12Přijat/a
13Přijat/a
14Přijat/a
15Přijat/a
16Přijat/a
17Přijat/a
18Přijat/a
19Přijat/a
20Přijat/a
22Přijat/a
24Přijat/a
25Přijat/a
26Přijat/a
28Přijat/a

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční 10.6.2021 v 16,00 hod. v mateřské škole

Ve Vrchlabí 26.5.2021

Miroslava Jebavá
ředitelka MŠ

Aktuálně

Akce září

5. 9. 15:00 - Schůzka rodičů

11. 9. 8:30 - Předškoláci - Program KRNAP: Louka plná dětí

13. 9. Předškoláci - fotbalový turnaj

26. 9. 9:30 - Divadlo v MŠ: O drakovi

Fotografie naleznete průběžně v galerii.