Základní informace o mateřské škole

Oficiální název: Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Ředitelka MŠ: Miroslava Jebavá

Adresa: Mateřská škola, Labská 338, Vrchlabí 543 01

E-mail: msvrchlabi.labska@seznam.cz

www stránky: msvrchlabi.cz

Telefon: 499 421 637,  mobil: 731 745 184

IČO: 71005951

Bankovní spojení: ČSOB – č. účtu 181998761/0300

MŠ sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

Zřizovatel : Město Vrchlabí

Adresa: Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Stažení přihlášky do MŠ


    Provozní doba MŠ: 6,30 – 16,30                   Počet tříd: 3 třídy


O děti se starají

ředitelka : Miroslava Jebavá – SpgŠ, defektologie

zástupkyně: Ivana Votrubcová – Gymnázium, SpgŠ

učitelka: Ilona Mejsnarová – SpgŠ

učitelka: Drahuše Pašková – SpgŠ, logopedický kurz

učitelka: Jana Dejmková – SpgŠ

provozní ŠJ: Hana Klímová – Střední ekonomická škola

ved. kuchařka: Libuše Koptíková – vyučena v oboru

pomocná kuchařka: Vendula Brothánková – střední škola s maturitou

školnice: Leona Goldmannová – vyučena v oboru

topič: Jiří Koptík – vyučen v oboru

Platby

2017/2018

Způsob platby: měsíčním trvalým příkazem na účet mateřské školy nebo v hotovosti u provozní školní jídelny (pouze výjimečně)

Číslo účtu: ČSOB – 181998761/0300

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

Školné: 380,00/měsíc

Děti, které dosáhnou pátého roku věku se od následujícího školního roku vzdělávají v mateřské škole bezúplatně a také děti, jejichž zákonní zástupci požádají a doloží důvody k prominutí úplaty (sociální znevýhodnění, zdravotní postižení)

Stravné

děti do 6 let

dopolední svačina       6,00 Kč

oběd                         17,00 Kč

odpolední svačina       6,00 Kč

celkem: 29,00 Kč

děti, které dovrší ve školním roce 2017/2018 7 let  (děti s OŠD)

dopolední svačina       7,00 Kč

oběd                         20,00 Kč

odpolední svačina       7,00 Kč

celkem: 34,00 Kč

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 20. předchozího měsíce, v němž bude dítě stravu odebírat. Školné do 15. stávajícího měsíce.

Přeplatky a nedoplatky rodiče zjistí na nástěnce v šatně pod číslem dítěte nebo se mohou informovat u provozní ŠJ každou středu od 12 – 16 hod. v kanceláři ŠJ (boční vchod do budovy mateřské školy – z hlavní ulice).

JÍDELNÍ LÍSTEK

Děti je možné odhlásit nejpozději do 7.30 hod. na telefonním čísle MŠ, SMS zprávou na mobilní telefon nebo emailem, ale nejpozději předchozí den nepřítomnosti.

Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout v 11,00 hod. ve ŠJ (pouze 1. den)

Podrobnější informace u provozní ŠJ paní Klímové nebo telefonicky na čísle: 499 421 637