Zvýšení stravného od 1. 3. 2023

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

od 1.3.2023

PLATBY

Způsob platby: měsíčním trvalým příkazem na účet mateřské školy / v hotovosti u provozní školní jídelny (pouze výjimečně) 

ČÍSLO ÚČTU:                               ČSOB – 181998761/0300

Variabilní symbol:                     osobní číslo dítěte přidělené v MŠ

ŠKOLNÉ:                                        450,00Kč/měsíc                        

Děti, které dosáhnou pátého roku věku se od následujícího školního roku vzdělávají v mateřské škole bezúplatně a také děti, jejichž zákonní zástupci požádají a doloží důvody k prominutí úplaty (sociální znevýhodnění, zdravotní postižení).

STRAVNÉ:        děti do 6 let

                            Přesnídávka                                 10,00 Kč

                            Oběd                                             25,00 Kč

                            Svačina                                          10,00 Kč

                            CELKEM                                      45,00 Kč

Děti, které dovrší ve školním roce 2022/2023 7 let (děti s OŠD)               

Přesnídávka                                11,00 Kč

Oběd                                             29,00 Kč

Svačina                                          10,00 Kč

CELKEM                                       50,00 Kč

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 20. předchozího měsíce, v němž bude dítě stravu  odebírat. Školné do 15. stávajícího měsíce.

Výši přeplatků/nedoplatků rodiče zjistí na nástěnce v šatně pod číslem dítěte (číslo bude dítěti přiděleno při nástupu do MŠ) nebo se mohou informovat u provozní ŠJ každou středu od 12 – 16 hod. v kanceláři ŠJ. (boční vchod  do budovy mateřské školy – z hlavní ulice)

Odhlašování nejpozději do 7.30hod.

Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout v 11,00hod. ve ŠJ (pouze 1.den)

Aktuálně

Akce září

5. 9. 15:00 - Schůzka rodičů

11. 9. 8:30 - Předškoláci - Program KRNAP: Louka plná dětí

13. 9. Předškoláci - fotbalový turnaj

26. 9. 9:30 - Divadlo v MŠ: O drakovi

Fotografie naleznete průběžně v galerii.