Zvýšení stravného od 1. 3. 2023

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

od 1.3.2023

PLATBY

Způsob platby: měsíčním trvalým příkazem na účet mateřské školy / v hotovosti u provozní školní jídelny (pouze výjimečně) 

ČÍSLO ÚČTU:                               ČSOB – 181998761/0300

Variabilní symbol:                     osobní číslo dítěte přidělené v MŠ

ŠKOLNÉ:                                        450,00Kč/měsíc                        

Děti, které dosáhnou pátého roku věku se od následujícího školního roku vzdělávají v mateřské škole bezúplatně a také děti, jejichž zákonní zástupci požádají a doloží důvody k prominutí úplaty (sociální znevýhodnění, zdravotní postižení).

STRAVNÉ:        děti do 6 let

                            Přesnídávka                                 10,00 Kč

                            Oběd                                             25,00 Kč

                            Svačina                                          10,00 Kč

                            CELKEM                                      45,00 Kč

Děti, které dovrší ve školním roce 2022/2023 7 let (děti s OŠD)               

Přesnídávka                                11,00 Kč

Oběd                                             29,00 Kč

Svačina                                          10,00 Kč

CELKEM                                       50,00 Kč

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 20. předchozího měsíce, v němž bude dítě stravu  odebírat. Školné do 15. stávajícího měsíce.

Výši přeplatků/nedoplatků rodiče zjistí na nástěnce v šatně pod číslem dítěte (číslo bude dítěti přiděleno při nástupu do MŠ) nebo se mohou informovat u provozní ŠJ každou středu od 12 – 16 hod. v kanceláři ŠJ. (boční vchod  do budovy mateřské školy – z hlavní ulice)

Odhlašování nejpozději do 7.30hod.

Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout v 11,00hod. ve ŠJ (pouze 1.den)

Aktuálně

Akce únor

14. 3. 8:30 - Fotografování dětí (pan Mendřický)

14. 3. 10:00 - Veverky - Keramika v DDM Pelíšek

15. 3. 10:00 - Medvíďata - Keramika v DDM Pelíšek

16. 3. 9:00 - Fotografování dětí (paní Blažková)

20. 3. 9:00 - Předškoláci - Program KRNAP v MŠ

21. 3. 9:30 - Divadlo v MŠ: O Lesněnce

22. 3. 10:00 - Předškoláci - návštěva Základní školy

23. 3. 10:00 - Předškoláci - Plavání 1/10

29. 3. 9:30 - Medvíďata - návštěva knihovny

30. 3. 10:00 - Veverky - návštěva knihovny

30. 3. 10:00 - Předškoláci - Plavání 2/10

Fotografie naleznete průběžně v galerii.

Týdenní plány pravidelně k nahlédnutí

Milí rodičové,
v sekci Pro rodiče -> Týdenní plán můžete pravidelně nahlížet, jaké činnosti máme v konkrétním týdnu s dětmi naplánované a na co se mohou těšit. Zápis je aktualizován každý týden v pondělí/úterý.