Oznámení rozhodnutí o přijetí – prázdniny

Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

Oznámení rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Vrchlabí, Labská 338

v době od 8.8.2022 do 28.8.2022

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 11, § 165. odst 2 zákona č. 561/2004 Sb,. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) o přijetí    k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338.

Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel

1Přijat/a
2Přijat/a
3Přijat/a
4Přijat/a
5Přijat/a
6Přijat/a
7Přijat/a
8Přijat/a
9Přijat/a

Ve Vrchlabí 1. 6. 2022                                                                              Miroslava Jebavá

                                                                                                                      ředitelka MŠ

Aktuálně

Akce září

5. 9. 15:00 - Schůzka rodičů

11. 9. 8:30 - Předškoláci - Program KRNAP: Louka plná dětí

13. 9. Předškoláci - fotbalový turnaj

26. 9. 9:30 - Divadlo v MŠ: O drakovi

Fotografie naleznete průběžně v galerii.